grubbe creative forretningsbetingelser

GRUBBE CREATIVE ApS
Holmevej 3, Skenkelsø, 3650 Ølstykke
t: 27282800
e: stine@stinegrubbe.dk
w: www.stinegrubbe.dk

 

Virksomhedsnavn:
GRUBBE CREATIVE ApS
CVR nummer:    40117075

 

Forretnings- og handelsbetingelser.

 

Alle aftaler er bindende.
Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, både her på hjemmesiden, og i tilbud mv.

 

Betaling

 

Betalingsfrist 8 dage, dog undtaget digitale produkter.

Der fremsendes faktura på 50% af det aftalte beløb, efter accept af tilbud. Dette skal være betalt, inden opgavestart.

Ved manglende betaling af rater ved ratebetaling, fjernes adgang til materiale, facebook-grupper, øvedage og liveundervisning uden varsel.

 

 

Klippekort

 

Klippekortet skal være betalt, før arbejdet påbegyndes. Jeg noterer dit forbrug per påbegyndte 15 minutter.

I arbejdstiden indgår: research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport, interviews, skrivearbejde, rådgivning, planlægning, korrekturgange mv.

 

Aftalebetingelser og fortrydelsesret

 

Alle leverancer og ydelser som Stine Grubbe leverer live/personligt herunder foredrag, workshops og sparringsmøder, bliver holdt på de aftalte tidspunkter.

 

Aftaler er bindende, så snart en bekræftelse er sendt pr. mail.

Køb af onlineprodukter, webinarer og andre online arrangementer hos Grubbe Creative ApS er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Aflyser I mere end 30 dage før det aftalte starttidspunkt for ydelsen, får I refunderet 50 % af det fulde beløb.

Aflyser I mindre end 30 dage før starttidspunkt, får I ingen betaling retur. Rykker I tidspunktet for bookingen, gælder samme betingelser for den nye aftale, hvis en ny aftale indgåes inden for 3 måneder.

 Ønsker I at afslutte samarbejdet undervejs i en proces, afregnes både de leverede og planlagte ydelser.

 Må den aftalte ydelse mod forventning (for eksempel pga. sygdom) aflyses af fra min side, bliver I tilbudt en tilsvarende ydelse på et andet tidspunkt eller får refunderet/ annulleret det fulde aftalte beløb.

 

Ansvar

 

Alle ydelser og materialer er baserede på Stine Grubbes erfaringer og på den viden, jeg har tilegnet mig via uddannelse, tidligere opgaver og praktisk erfaring. Alt skal derfor betragtes som inspiration, viden og værktøjer, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

 

Jeg og de samarbejdspartnere jeg benytter i forbindelse med forskellige opgaver, kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab, som følge af vores arbejde eller rådgivning.

 

Det påhviler dig at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

 

Jeg har skabt mange overbevisende resultater, men dine konkrete resultater er betinget af mange faktorer, og jeg kan derfor ikke garantere resultater. Herunder den ønsket synlighed og medieomtale, salg eller ønskede placeringer på Google.

 

Jeg kan til gengæld garantere, at hvis jeg vurderer at et konkret resultat bliver for svært at opnå, vil jeg orientere dig om dette, som en del af min rådgivning.

 

Ophavsret og rettigheder

 

Når du køber et af mine online produkter, har jeg ophavsretten, og du må derfor ikke dele produktet med andre. Hvis du ønsker at flere skal kunne bruge det, skal du kontakte mig, så vi kan lave en aftale herfor.

Alle onlineprodukter er personlige og du må derfor ikke sælge, udlåne, give produktet væk eller på anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med Stine Grubbe, ligesom du ikke må bruge det helt eller delvist i undervisningsøjemed.

Stine Grubbe indehaver alle rettigheder til alle modeller/ alt materiale, trykt som digitalt, der stilles til rådighed under samarbejdet. Materialer må ikke anvendes til andre formål end det, de er købt til, uden forudgående aftale

Stine Grubbe forbeholder sig ret til at benytte billeder til egen markedsføring, taget af enten Stine Grubbe, eller en af Stine Grubbe hyret fotograf, i forbindelse med undervisning, foredrag o.lign 

 

Øvrigt

 

Pris for kørsel: 3,54 kroner per km, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

 Alle aftaler er bindende. Der er ikke fortrydelsesret på mine digitale produkter.

Hvis vi ikke aftaler andet, må jeg henvise til de opgaver, jeg løser for dig samt din virksomheds navn i min markedsføring.

 

Leveringstider

 

Leveringstider varierer, og du bliver orienteret herom ved ordrebekræftelse.
Vær opmærksom på at det er en god idé at booke mig til en konkret opgave i god tid, da min kalender som oftest er tæt booket.