Hvad er Emotionelle Kundetyper® – hvad går det ud på?

 

Emotionelle Kundetyper er en forskningsbaseret metode til at kategorisere/segmentere kunderne.

 

Du kender sikkert den klassiske målgruppe segmentering, der i høj grad inddeler kunderne efter demografiske modeller såsom alder, bopæl, indtægt, køn o.lign.

 

Når man arbejder med emotionelle kundetyper, tager man i stedet udgangspunkt i, hvilke tanker og følelser (emotioner) der skal i spil, for at kunden tager en købsbeslutning.

 

Og det giver god mening: for vi ved at 80-90% af en købsbeslutning, er baseret på følelser, i modsætning til rationelle og logiske tanker, altså det vi ville definere som et konkret behov.

 

Altså;

Når vi køber noget, er det primært følelserne der bestemmer hvad og ikke mindst hos hvem, vi vælger at købe.

Forskningen understøtter teorien bag de emotionelle kundetyper.

 

Der er som sådan ikke noget nyt, ved emotionelle kundetyper.

 

Det er nemlig blandt andet baseret på et solidt, teoretisk fundament, hvoraf noget stammer helt tilbage til Hypokrates’ observationer om de 4 menneskelige temperamenter.

 

Derudover bygger det teoretiske fundament på videnskabelige publikationer fra bl.a. Limbic, Jantzen & Vetner, Eysenck, Häusel, Smartagent, Henrik Dahl og Sanne Dollerup.

 

‘Nyheden’ ligger i, at den teoretiske og forskningsbaserede viden om vores emotionelle responssystemer og reaktionsmønstre, er ‘systematiseret’ og konkretiseret i form af anvisninger til hvordan vi optimalt markedsfører og sælger til en given kundetype.

 

Det giver den kæmpe fordel, at vi ved hvad der trigger bestemte reaktioner hos kunden, og det giver os mulighed for at tilrettelægge et salgsmiljø, så det imødekommer den specifikke kundetypes følelser.

Og dermed kan vi proaktivt og systematisk, hele tiden arbejde med skabe de optimale betingelser for en købsbeslutning der falder ud til vores fordel – med dokumenteret viden.

 

Alle områder af forretningen

 

Det er alle områder af forretningen der bør arbejdes med, i forhold til emotionelle kundetyper:

Lige fra indretning af butikken, produktpræsentation og salgsøer, visual merchandising, skiltning, valg af billeder, farver og grafik til markedsføring og til de tekster som kunderne møder f.eks. på jeres hjemmeside, valg af sociale medier, og naturligvis indhold på de sociale medier.

 Læs mere om hvad emotionelle kundetyper er (og ikke er)

 

Jeg er certificeret ekspert i Emotionelle Kundetyper ved Institut for Kundetyper , og bruger dette som udgangspunkt i stort set alle opgaver jeg løser for mine kunder.

 

//hvad er emotionelle kundetyper?

Velkommen til! Hvor er jeg glad for du er med. Jeg glæder mig til at være med til at fremtidssikre din forretning. Vi ses i din inboks.